Türkiye Sağlık Düzeyi İstatistikleri

- Canlı doğumlardaki bebek ölüm oranı
Erkeklerde %11 kızlarda %8

- Düşük doğum ağırlıklı bebekler
Doğumların %8'i

- Kadınların yaşam süresi, erkeklerin yaşam süresine göre ortalama 7 yıl daha uzun

- Yetişkin okur-yazarlık oranı
kadınlarda %68, erkeklerde %86

- Kişi başına sağlıklı su kullanım miktarı
Yıllık 433 mm3

- Kişi başına düşen yıllık milli gelir
1780$ (1991)

- Merkezi harcamalarda sağlığa ayrılan pay
%3- %5

ÖLÜM NEDENİ 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Kalp Hastalıkları 49639 49486 52135 56412 58019 59378 63672 57540
Kan yapıcı dokuların habis hastalıkları 12098 12779 13292 15243 15164 15114 16888 17114
Semptomlar ve İyi Tanımlanmamış Haller 15555 14125 12401 15071 17452 17843 14641 12751
Serebro-vasküler Hastalık 9752 10556 10443 11534 11227 11124 11011 10951
Ani Bebek Ölümlerinin Diğer Nedenleri 10828 9616 8854 10219 8610 6741 7424 8162
Zatürre 4293 3988 4001 4680 4113 3432 4030 3120
Doğumla İlgili Ölümler 1931 2810 3062 4072 4354 4611 3516 3626
Enterit ve Diyareli Diğer Hastalıklar 3088 2847 2557 2471 1941 1690 1634 1528
Diğer Hastalıklar ve Kazalar 25955 27458 27882 30773 29412 30992 32290 32531
TOPLAM 133139 134025 134627 150475 150292 150925 155106 157323

 

Türkiye'de Ölümlerin Başlıca Nedenleri *

*Türkiye İstatistik Yıllığı (TİY 1995)

 

Okuma İstatistikleri

Okuma ve İzleme Oranları

Kitap Üzerine

Sağlık İstatistikleri

Türkiye'de Sağlık

Zorunlu İhtiyaçlardan Arta Kalan Yaşam

Yaklaşan Gerçek